Simijärven luonnonsuojelualue 2018-03-26T10:03:23+00:00

Simijärven luonnonsuojelualue

Simijärvi edustaa harvinaista harjualueiden järveä. Näille järville on luonteenomaista kirkasvetisyys ja vesikasvillisuuden niukkuus. Lähes kokonaan rakentamattomien rantojen ansiosta Simijärvi on säilynyt hyvin luonnontilaisena.

Eläimet ja kasvillisuus

Luontaisena Simijärven kalastoon kuuluu muikku. Simijärvessä erikoisuutena esiintyy itäinen laji, kirjoeväsimppu, jonka päälevinneisyysalue on Lapissa ja Vuoksen vesistöissä. Pesimälinnustoon kuuluvat mm. kuikka ja selkälokki. Vesikasveista runsaimpina esiintyvät nuottaruoho, tummalahnaruoho, rentovihvilä, rantaleinikki ja Uudellamaalla harvinainen raani.

Ympäristö

Simijärveä ympäröivät metsät ovat pposin karuja kallioisia kangasmetsiä. Järven pohjoisrannalla on vanhan metsän piirteitä omaavia metsäkuvioita ja korpinotkelmia.

Alueen pinta-ala on n.347,6 hehtaaria, josta maa-aluetta on n. 138,3 ha ja vesialuetta n. 209,3 ha.