Suomalaiset ruukit 2018-03-26T09:57:47+00:00

Suomen vuoritoimi ja metalliruukit

Suomessa on ollut yli 80 teolliseen raudan- tai kuparinvalmistukseen liittyvää paikkaa, ruukkia. Monet niistä ovat edelleen toimivia teollisuuslaitoksia, joissa raudan jalostusvaiheen rakennuskanta on sulautunut osaksi myöhempiä tehdasrakennuksia. Jotkut ovat lähes jäljettömiin hävinneitä, mutta niillä on yhä teollisuusarkeologista mielenkiintoa. Monet ruukeistamme ovat kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympäristöjä, joiden rakennukset ja rakenteet kertovat vierailijalle ruukkilaisten elämästä ja työstä.